Philippe Grisar

Philippe Grisar

Blog

... omdat iedereen anders is ...

In tegenspraak met jezelf?

geweldige citatenPosted by Philippe 08 Jan, 2013 15:17:48

Soms hoor ik zeggen dat men zichzelf lijkt tegen te spreken. Alsof tegenspraak of dubbelzinnigheid (ambigu zijn) iets slechts is. Is dat wel zo? Is het nu net niet eigen aan de mens om af en toe zichzelf eens tegen te spreken. Misschien is het wel heerlijk om tegen ‘jezelf’ te protesteren, een uitspraak te ontkennen of te weerleggen? Een dialoog met ‘je-zelf’ om die ‘je’ die soms ook vreemd is, misschien ooit nog wel te kennen…

De Amerikaanse dichter Walt Whitman (gekend van zijn ‘O Captain, my Captain ‘; zie de film: Dead Poets Society: http://dft.ba/-3mTa) formuleerde het in zijn lange gedicht Leaves of Grass als volgt:

Spreek ik mezelf tegen?

Goed dan… ik spreek mezelf tegen;

Ik ben weids… ik bevat menigten.


Do I contradict myself?

Very well then… I contradict myself;

I am large… I contain multitudes.

(Whitman, W., Leaves of Grass, Grasbladen, Vertaald door 22 dichters, Amsterdam, 2005, (50), p. 99; vertaling: Huub Beurskens)

Erasmus over dwazen en wijzen

geweldige citatenPosted by Philippe 23 Nov, 2012 15:23:50
Erasmus schreef het nog steeds lezenswaardige boek "De lof der Zotheid" (1505) waar hij de dommigheid of de zotheid van de mens aan de kaak stelt. Wie is nu eigenlijk normaal? Jij?

—

“Er is dus ofwel geen enkel onderscheid tussen dwazen en wijzen of, als er toch één is, dan is het dat de dwazen gelukkiger zijn daarbij. En wel daarom dat ten eerste hun geluk nauwelijks iets kost omdat een simpele vooropgezette mening voldoende is. Ten tweede omdat zij dit geluk met ontelbare anderen delen. Er is trouwens geen gein aan, iets goeds alleen bezitten.”