Philippe Grisar

Philippe Grisar

Blog

... omdat iedereen anders is ...

Evidence en argumenten voor het voorstel van De Block?

weetjesPosted by Philippe 11 Jun, 2018 22:20:05

Where is the "Evidence" for "Evidence-Based" Therapy?

... en goedkope psycholoog van de minister van Volksgezondheid De Block?

Een wetenschappelijk artikel met deze titel van Jonathan Shedler fileert het 'bewijsmateriaal' dat korte protocollaire interventies zou moeten promoten t.o.z. van de langdurige psychotherapeutische behandelingen. (Mad in America bespreekt het artikel)

In het licht van de korte kuur die De Block vooropstelt, doet dit toch de wenkbrauwen fronsen. De toegang tot de echte hulp wordt verder onmogelijk gemaakt.

Ongewild wijzen professoren Nady Van Broeck & Ronny Bruffaerts in een opiniestuk in De Standaard van 11 juni ll. ons op dit euvel:

"De psycholoog focust zich niet op een diagnose, hij mobiliseert krachten en sterktes van een persoon, zoekt naar andere oplossingen voor moeilijke situaties en bekijkt samen met de patiënt of kortdurende zorg wel gepast is en volstaat. Als blijkt dat er nood is aan intensievere en langduriger psychologische hulp en/of andere zorgverleners, dan kunnen patiënt, psycholoog en verwijzer daar samen naar op zoek gaan."

Eigenlijk zeggen ze dat de psycholoog (nadat u reeds uw huisarts consulteerde) niets meer doet dan de veel beter (terug-)betaalde loopbaanbegeleider die ook naar je krachten en valkuilen zoekt. Meer nog, de eerstelijnspsycholoog kijkt samen met de hulpvrager een kortdurende zorg wel datgene is wat die nodig heeft... Daar zou hij of zij toch net mee begonnen moeten zijn? Maar naar wie of wat stuur je dan door?

Dat die kortdurende zorg nauwelijks helpt of niet aansluit met wat de zorgzoeker wenst, lijkt van geen tel. De eerstelijnspsycholoog blijkt dus gewoon een nieuwe hindernis t.a.v. echte hulp - waarvoor vooralsnog niets is over beslist.

Het verschil tussen "lichte" en matige" psychologische stoornissen waarover de professoren schrijven, lezen we niet in "Common Mental Health Disorder" zoals ons psychologen werd gemaild op 7 juni door het VVKP. Ondanks de belofte die te lezen staat op de Open-VLD website, zullen mensen met een echte depressie en alcoholproblematiek nog steeds geen toegang vinden tot die goedkope psycholoog. Gelukkig voor hen, blijkt het iemand die zal zeggen... wat u reeds wist: je zal het allemaal zelf moeten betalen.

De professoren hebben dus wel gelijk als ze beginnen met de claim dat "kortdurende behandelingen door een eerstelijnspsycholoog niet zomaar uit de lucht [zijn] gegrepen of een gratuite ondergraving van de fundamenten van ons beroep. De maatregel sluit helemaal aan bij de internationale aanbevelingen [door wie??] omtrent een getrapt en gelaagd aanbod aan geestelijke gezondheidszorg."

Dat is het dus, het is allemaal al beslist.