Philippe Grisar

Philippe Grisar

Blog

... omdat iedereen anders is ...

psychologen terugbetaald???

weetjesPosted by Philippe 24 May, 2018 15:15:27

Het bezoek aan de psycholoog wordt terugbetaald… ???

Met veel omhaal kondigt minister De Block de terugbetaling van een psychologische raadpleging aan. Ze vergeet er wel bij te vermelden dat u niet te veel hulp mag nodig hebben. Populaire stoornissen maar vooral “matige” (sic. website De Block) “psychische aandoeningen zoals angststoornissen, depressie of alcoholverslaving sneller een behandeling krijgen”, dixit de website van de Open VLD. Wat? Alcoholverslaving is een matige aandoening? En meteen zit in het woord de parallel met het medische model; ‘aandoening’ lijkt wel een kwalijke ontsteking of een pijnlijke lumbago waarvoor de arts u welwillend een paramedicus voorschrijft.

In vier (en met toestemming van een adviserende psy mag het acht) beurten, voorspellen de minister en haar paladijnen van de psychologie uw geluk. Ik sta al jaren in het vak (master psychologie, psychotherapeut met o.m. een universitair postgraduaat, vele bijscholingen, congressen, boeken en artikels gelezen en soms geschreven, onderzoeksgroepen, inter- en supervisies, discussies en sinds 1990 praktijkervaring) en stel verbaasd vast dat psychologen je voor een appel en een ei en met de snelheid van een reclameclip weer op de rails van het geluk kunnen zetten. Van je alcoholverslaving af in 8x45 minuten, je depressie opgelost in dezelfde tijd? Het elixir heruitgevonden? Ok, sommige angststoornissen verdwijnen snel maar hoe vaak duiken er enkele maanden later nieuwe symptomen op? In het kansenbeleid raken je kansen al snel uitgeput maar het is wel door de feiten bewezen (Evidence Based) dat uw symptoom verdween.

Toegegeven deze quick-fixes werken vaak. Alles werkt altijd voor even, als je er maar in gelooft (wat de antropoloog Lévy-Strauss reeds in 1949 aantoonde). Helaas voor-lange-tijd vraagt vaak ander werk.

De minister belooft ook een snelle en makkelijk toegang als je maar een voorschrift hebt. Het lijkt alsof de arts de expertise in huis heeft wie een psycholoog kan gebruiken. Hoe vaak draait men u niet eerst door de mangel van het medisch onderzoek voor men besluit dat uw kwaal waarschijnlijk psychologisch is. Wat niet wegneemt dat de nu reeds overbevraagde huisarts vaak heel goed aanvoelt wat er fout gaat en gaarne doorverwijst. Het systeem De Block werpt in weerwil van wat ze zelf beweert alvast een eerste hindernis op. De tweede hindernis is de idee van de snelle therapie tenslotte: op-is-op.

Wat moet er gebeuren met jarenlange somberheid, psychische kwetsbaarheid, autisme of een kind dat iedereen voor raadsels stelt? Jammer genoeg houdt de minister hier (vooralsnog?) geen rekening mee. Trouwens ze laat het na om de psychotherapie te erkennen. Waar is het dan werkelijk om te doen? Heel wat kwetsbare medemensen haken moeilijk aan in het arbeidscircuit. Een quick-fix helpt hen niet terug te brengen naar die arbeidsmarkt (progressief loonverlies wel?). Zodoende mogen ze de kosten voor ambulante hulp en opvolging – hoe zinvol ook – zelf dragen. Of het goedkoper blijkt dan hierin te investeren? Ach, een pilletje houdt ze wel zoet. Trouwens minister Van Overtveld stelde voor om de volgende besparing bij voorkeur in de sociale zekerheid te zoeken (De Zevende Dag, 6/5). Veel geblaat vanwege de minister maar weinig wol om een warme trui mee te breien. Voor-lange-tijd vraagt ander werk.

Minister De Block toeterde al jaren dat zij de charlatans uit de psychologische en psychotherapeutische zorg wenste te halen. En zie hoe zij de psychologen graag wil knechten aan een medische èn economische fabel. Wie zich laat dresseren mag dansen als een beer op de muziek van protocol. De complexiteit van het mens-zijn werd handig gereduceerd tot eenvoudig handelswaar. En zie, de charlatan wordt gelegitimeerd als deze maar het voorgeschreven product hanteert. Dr. Doxey’s elixir (Lucky Luke, nr. 7, 1955) werkt ook voor de korte termijn waarop men het Evidence Based handelen meet: droevig, drinken, blij, geluk(t). En uw geluk, vraagt u zich af? Wel, dat is volgens de reclame overal te koop… Als je er maar in gelooft. En een pilletje slikken maakt het allemaal wat draaglijker. Voor-lange-tijd slikken of kies je voor het andere werk?

Het voorstel van de Block zal weinig zoden aan de dijk zetten. De grote stroom van psychische moeilijkheden die zowat een derde van de Vlamingen treft (geestelijkgezondvlaanderen.be/feiten-cijfers) spoelt de schaarse middelen weg. Met oplapwerk bereikt men nooit een houdbaar resultaat.

Ik stel voor dat ik gewoon mijn werk blijf doen. Dat ik me verder leen tot het complexe werk dat psychotherapie (of psychoanalyse) heet. Een werk waar iedereen met een vraag naar hulp welkom is. Soms fikst het werk een probleem vrij snel, soms ook niet. Een mens is een mens. Ik stel voor dat ik me blijf bijscholen, verder lees en me steeds blijf bekwamen voorbij het protocol voorbij de wetenschap die psychologie beweert te zijn. Ik stel voor dat ik mijn medemens blijf bijstaan, hoe moeilijk diens situatie ook is. Ik stel voor dat mijn collega’s hetzelfde doen.

De quick-fix van de minister met als slogan Gewoon Doen, fikst enkel de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, de rest is opsmuk of een politiek plan.

Post Scriptum:

Appel en een ei: Hoe gaat het in het werk? U betaalt 11€, en de psycholoog mag er 45€ ontvangen. Trek van die 45€ de onkosten (een ruimte, het onderhoud ervan, een boek en bijscholing, een postgraduaat, een congres, een studiedag, schrijfgerief en zakdoekjes…) af, ook de sociale bijdragen zitten in dat bedrag en een beetje vakantieverlet en ziekteverlof moet je er ook bij rekenen, administratief werk, vele telefoontjes en e-mails en het overleg met de rest van het multidisciplinaire veld waarin de psycholoog dient te werken. Dan heb je, een bruto-belastbaar-inkomen vergelijkbaar met een appel en een ei en dat is veel minder dan 1€ per gewerkte minuut. Vergelijk dit met een job-coach (loopbaanbegeleider) die na één (inderdaad ongeveer 1) week opleiding je in vier uur een arbeidshemel belooft. Vier uur lang en dit voor de luttele prijs van 550€ waarvoor u slecht 80€ hoeft op te hoesten. Er wordt van hen geen universitair diploma gevraagd, ook geen postgraduaat, geen voorschrift, geen bijscholingen etc. Welke prioriteit legt deze regering? U raadt het al?
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.